آموزش های رایگان

Discover our favorites fashionable discoveries, a selection of cool items to integrate in your wardrobe. Compose a unique style with personality which matches your own.

آموزش های رایگان

4 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد

فیلترهای فعال

کارگاه جامع منابع انسانی در...

قیمت 10٬000 ‎تومان
کارگاه جامع منابع انسانی در در 6جلسه برگزار خواهد شد . تاریخ و ساعات جلسات به شرح زیر میباشد:

راهنمای سیستم سازی

قیمت 55٬000 ‎تومان
کارگاه جامع منابع انسانی در در 6جلسه برگزار خواهد شد . تاریخ و ساعات جلسات به شرح زیر میباشد:

رمز موفقیت هدف گذاری است

قیمت 80٬000 ‎تومان
کارگاه جامع منابع انسانی در در 6جلسه برگزار خواهد شد . تاریخ و ساعات جلسات به شرح زیر میباشد:

مدیریت فرآیند ها

قیمت 75٬000 ‎تومان
کارگاه جامع منابع انسانی در در 6جلسه برگزار خواهد شد . تاریخ و ساعات جلسات به شرح زیر میباشد:

ثبت نام جدید

در حال حاضر یک حساب کاربری دارید؟
وارد شوید یا کلمه عبور را بازنشانی کنید